Optimizacija poslovanja

Zgodba o uspehu: Sponsoo kot največja evropska sponzorska platforma za šport

Andrej Lovsin
26. april 2021 - 4 min

Odličen primer, kako pomembna je tehnologija pri tlakovanju zgodbe o uspehu podjetja ali startupa, je sponzorska platforma Sponsoo. Povzel bom njihovo izhodiščno idejo in ključne poudarke, ki so nas skupaj pripeljali do uspeha in cilja, ki je bil že na začetku velika želja, v nekaj letih pa je postal tudi realnost. Sponsoo je namreč danes največja evropska sponzorska platforma za šport, ki združuje več kot 10.000 športnikov in klubov na eni strani ter več kot 3.000 sponzorjev. Znotraj platforme je združenih več kot 3,6 milijona članov in upravljajo z več kot 159 milijoni sledilcev na socialnih omrežjih.

Začetna zamisel je izhajala iz tega, da je na področju sponzorstev manjših klubov v športih, ki niso toliko v ospredju, manjkala rešitev, ki bi povezala športnike na eni strani ter podjetja, ki želijo sponzorirati, vendar se ne morejo ukvarjati z manjšimi posamezniki, temveč iščejo integrirano rešitev, ki iskanje optimalnih sponzorstev opravi namesto njih. 

Moč skupnosti kot rešitev in preboj

Prvi korak je bil razmišljanje, da je potrebno več različnih manjših klubov znotraj platforme združiti ter jim omogočiti enoten in ustrezno strukturiran okvir, da se predstavijo s ključnimi podatki o številu članov, delovanju, svetovnih ali državnih prvakih, s podatki o prisotnosti na socialnih medijih in še mnogo več.  

Na drugi strani imamo neko večje podjetje, ki je pripravljeno investirati določeno vsoto denarja. Kadar se to podjetje odloči za uporabo platforme Sponsoo, dobi z nekaj kliki celostno rešitev, ki predlaga, katerim klubom naj se sredstva razdelijo ter kaj dobi sponzor v zameno. Ključno pri tem je vodilo, da podjetje dobi konkreten načrt, na kakšen način naj vloži in komu, da v zameno dobi tudi največ nazaj.

Grajenje platforme od prvih korakov dalje

Ta projekt je bil v izhodišču z arhitekturnega vidika snovanja platforme zelo zahteven, saj je bilo potrebno vse funkcije in korake zasnovati na način, da omogočajo rast, hkrati pa jih nismo smeli predimenizonirati, saj se zadeve tako stroškovno kot izvedbeno ne bi izšle.

V easy.bi smo se projekta skladno z našimi najboljšimi praksami lotili agilno. Cilj je bil jasen, saj smo že od začetka vedeli, da je treba ves trud in napore vložiti v to, da ustvarimo največjo evropsko platformo, ki bo združevala milijone uporabnikov na mesec. Zelo pomembno je bilo najti pravo pot, da funkcionalnosti in samo delovanje zaradi hitre rasti uporabnikov ne bi bila okrnjena ali nedelujoča.  

Največji izziv je bil torej, kako platformo arhitekturno in strukturno pravilno zasnovati na način, da smo v vsaki fazi kar najbolj optimalno investirali v tisto, kar je bilo v določenem trenutku naslednji logični in najbolj nujen korak. Hkrati smo ves čas skrbeli, da je sistem v vsakem trenutku deloval nemoteno.  

Popolnoma digitalizirani in avtomatizirani postopki

Platforma je zelo kompleksna tudi z vidika delovanja zalednih funkcij, saj tako za športnike in klube na eni strani kot za sponzorje na drugi strani omogoča popolnoma enostavno uporabo, dodajanje svojega opisa in izpostavitev ponudbe.  

Za športnike sistem deluje tako, da si v manj kot minuti ustvarijo profil ter se prijavijo s svojim klubom ali ekipo. Takoj po registraciji lahko ustvarijo svojo ponudbo, v kateri opišejo, kaj ponujajo svojemu sponzorju, npr. oglasni prostor oglas v klubski reviji, promocijo na socialnih omrežjih in podobno. Sponsoo platforma športnika podpre, da čim hitreje najde pravega sponzorja. Ko sponzor ponudbo sprejme, se znotraj platforme uredijo tudi vsi potrebni koraki za medsebojni podpis sponzorske pogodbe in spremljanje nadaljnjih aktivnosti ter realizacije obljubljenega.

Tudi za sponzorje je postopek enostaven in preprost, saj se brezplačno registrirajo in lahko nemudoma izbirajo med številnimi ponudbami za sponzorstvo glede na želene parametre. To sponzorjem omogoča, da čim bolj ciljno dosežejo svoje stranke in pridobijo največjo korist od svojega sponzorstva. Ob sklenitvi sodelovanja je znotraj platforme poskrbljeno za čisto vse korake. 

Sponsoo je dosegel želeni cilj in je znan kot priznana, ugledna in največja evropska sponzorska platforma za šport. V easy.bi ekipa skrbi za podporo novim funkcionalnostim, podporo rasti platforme in poenostavitev vseh ključnih procesov, ki se izvajajo v ozadju.